เชิญชมผลงานของศิลปิน Timur Si-Qin ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022” (BAB2022)

0.00 ฿

ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2566

บนพื้นที่นิทรรศการหลัก ชั้น 8 #หอศิลปกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอนำเสนอผลงานของศิลปิน Timur Si-Qin ศิลปินที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวสิ่งแวดล้อม

ติมูร์ สิ-ชิน ศิลปินเชื้อสายเยอรมันและมองโกเลียน-จีน ผู้เติบโตที่ เบอร์ลิน ปักกิ่ง และชุมชนชาวอินเดียนแดงในเขตตะวันตกเฉียงใต้ การเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เขามีความอ่อนไหวต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มีความสนใจในวิวัฒนาการของธรรมชาติ พลวัตของกระบวนการรับรู้และปรัชญาร่วมสมัย ศิลปินได้ผสานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์ผลงาน

สิ-ชินได้ทำการสำรวจมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาตลอดหลายพันปี เมื่อได้ไปสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีที่ภูเขาโรมาเนีย เขาพบการตั้งรกราก วิหารที่แกะสลักจากหน้าผาหิน ภูมิทัศน์ที่ถูกเปลี่ยนโดยวัฒนธรรม ตรงบริเวณทางเข้ามีตอต้นสนโบราณขนาดใหญ่ ทำให้ศิลปินรู้สึกเหมือนฉากในละครเวที เสน่ห์ของผลงานชิ้นนี้
“Oracle of the Ashes of Plants” เป็นงาน 3 มิติที่สแกนจากซากต้นไม้ ตอไม้ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นรองรับด้วยโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาแต่งเติมด้วยงานประดิษฐ์และวัสดุอื่น ๆ ที่ใส่เข้าไป ทั้งยังมีจอ LED โค้งอยู่รอบซากต้นไม้ ฉายวีดิทัศน์สภาพแวดล้อมดั้งเดิม งานชิ้นนี้สำรวจกรอบความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง แสดงให้เห็นถึงการที่มนุษย์ยึดครองโลกธรรมชาติ

ชมผลงานของศิลปิน Timur Si-Qin ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022” (BAB2022)
ที่จัดแสดง ณ bacc โดยสามารถเยี่ยมชมได้
ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2566
บนพื้นที่นิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพ

ที่มา : https://th-th.facebook.com/baccpage/