เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 (Borsang Umbrella Festival )

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 (Borsang Umbrella Festival )

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566
ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ชมพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯ
และชมขบวนรถประดับด้วยร่มบ่อสร้าง ในวันที่ 20 มกราคม 2566