บริการเช่าห้องสัมมนา และห้องประชุม สถาบันไทย-เยอรมัน

มีห้องหลายขนาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสะดวก ห้องประชุมให้เช่ารายวัน และมีที่จอดรถไว้รองรับ
ห้องหลายขนาด เลือกห้องสัมมนาได้ตามขนาดที่ต้องการ
อุปกรณ์ครบครัน อุปกรณ์พร้อมให้บริการฟรี WIFI, เครื่องเสียง ฯ

อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในห้องสัมมนา
Screen, Microphone, White Board, Pin Board

รายการอุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่าย)
LCD Projector 2000 /วัน
Back Drop (ขนาด 2×1 เมตร) ไม่ระบุ /วัน
Copy Document 1.50 /แผ่น

** หมายเหตุ **
1. อัตราค่าเช่าห้องเป็นช่วงเวลา 08.00-17.00 น.

2. กรณีที่มีการบริการหลังเวลา 17.00 น. ทางสถาบันฯ คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดบุฟเฟ่ต์กรุณาสำรองที่นั่งอย่างน้อย 30 ท่านขึ้นไป
การสั่งอาหารว่างขั้นต่ำ 1 ครั้ง/วัน
ราคาอาหารกลางวันและอาหารว่าง คิดตามจริงแต่ไม่ต่ำกว่าที่จอง
ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นฤมล
Tel : 038-215033-39 or 033-266040-44 Ext. 1602 or 1604
Mobile : 061-8251029 (จ. ถึง ศ. 8.00 – 17.00 น.)
Email : naruemon.k@tgi.mail.go.th