บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา PSU

2,000.00 ฿

อัตราค่าบริการมีหลายราคา กรุณาสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 0-7428-2106

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มีบริการ ให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 4 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 130 คน

ให้บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน

ห้องคอมพิวเตอร์ 101 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 27)
ห้องคอมพิวเตอร์ 103 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 30)
ห้องคอมพิวเตอร์ 105 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 27 )
ห้องคอมพิวเตอร์ 107 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง (เดิม 53 )
ห้องสัมมนา 102 ไม่เกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่…
งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
โทร : 0-7428-2116, 0-7428-2106

รายละเอียดเพิ่มเติม…
https://ac-service.cc.psu.ac.th/index.php/services/computer-training-room-rent