การบริการทดสอบและตรวจสอบ/ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม (TGGS)

มีอัตราค่าบริการ หลายเรท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

TGGS มีเป้าหมายที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยให้บริการวิชาการในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

  • บริการทดสอบและตรวจสอบ
  • ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://www.kmutnb.ac.th/research-and-academic/academic_services/6065.aspx