กิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปี 2566

0.00 ฿

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว !

????ขอเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • ผู้ผลิตผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • ผู้ผลิตเคหะสิ่งทอ
  • ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นไลฟสไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบหลัก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่

  • การอบรมความรู้ด้านคุณภาพสิ่งทอและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • การส่งเสริมการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Thailand Textiles Tag ผ่านสื่อต่าง ๆ

‼️ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼️

???? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566
สนใจสมัครได้ที่ Link : t.ly/YrzSY
หรือ สแกน QR Code