FOOD TECH EXPO 2023

8-10 มีนาคม 2566
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

รายละเอียดเพิ่มเติม

FOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์
งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

8-10 มีนาคม 2566
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน

THE NEXT PILOT
SHOWCASE “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
& One-Stop Service
ถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง…ห้ามพลาด!!
รวมดาวคลัสเตอร์ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ที่ผ่านการพัฒนาจนสามารถดันออกสู่ตลาดModern Tradeได้สำเร็จ มาพร้อมกับ One-stop service จากหน่วยงานที่จะช่วยให้คุณเป็น THE NEXT PILOT

FOOD & AGRI 4.0 ECOSYSTEM
พื้นที่สาธิตการนำ”เทคโนโลยี” เข้ามายกระดับ Ecosystem ในกลุ่มอาหารและการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การยกระดับพื้นที่การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็น SMART FARM ด้วยเทคโนโลยี ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า

FREE SEMINAR
FREE SEMINAR 18 หัวข้อ!
เติมเต็มทุกสาขาความรู้ จัดใหญ่ สำหรับชาวอีสาน
โดยวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลาง -กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือมาร่วมบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง
ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะ-ความรู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาการบรรยายโฟกัสที่การปรับตัวสู่การยุคดิจิทัลและสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดต้นทุน

FEATURE PRODUCT
ภายในงานจะได้พบกับ..
กลุ่มสินค้า ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ และช่วยยกระดับการผลิตด้วย เทคโนโลยี ตั้งแต่การ แปรรูป กระจายสินค้า ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ Smart Farm เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม แพคกิ้ง แพคเกจ และโพรเซส : 3P ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ คลังสินค้าและซัพพลายเชนและการตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ

ติดต่องานขายและจองบูธ
Tel : 080-235 8111
Email : fabexpo@greenworldmedia.co.th

สอบถามการลงทะเบียนร่วมงาน
Tel : 083-584 6677

รายละเอียดงาน

Home