ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการฝึกอบรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มีหลากหลายหัวข้อฝึกอบรม
เช่น
1.การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ
2.การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ
3.การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน
4.ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
5.การประกอบขนมอบ
6.การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
7.การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
8.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
9.การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม
10.การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
11.การเชื่อมทิก ระดับ 2
12.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
เป็นต้น

รายละเอียดการสมัคร
https://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining