ลดราคา!

วสท. จัดอบรมเรื่อง “EIT Mini Civil รุ่นที่ 6”

2,500.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้ออบรม “EIT Mini Civil รุ่นที่ 6”
วิชาที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

วันที่ : 24-25 มิถุนายน 2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ค่าลงทะเบียน Onsite
• สมาชิก วสท. 5,000 บาท
• ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน Online
• สมาชิก วสท. 2,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
???? อีเมล : saranrat@eit.or.th
✍ รายละเอียด https://shorturl.asia/ljURv
???? ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/ctAUVNwoh9dKh414A

ที่มา : https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand