ลดราคา!

วิทยากร ,ทีมวิทยากร ,อบรมสัมมนา ,อบรมบุคลากร ,อบรมพนักงาน ,พัฒนาคน ,พัฒนาทีมงาน ,พัฒนาองค์กร ,อบรม ,สัมมนา ,OD ,กิจกรรม ,กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ,วอล์คแรลลี่ ,กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ,กีฬาฮาเฮ ,ลดความขัดแย้ง ,เชื่อมความสัมพันธ์ ,ท่องเที่ยวประจำปี ,ค่ายกิจกรรม ,นันทนาการ ,ฝึกอบรม ,ทีมบิ้วดิ้ง ,งานเลี้ยง ,ปฐมนิเทศ ,ปัจฉิมนิเทศ ,Service mild ,สนุกสนานเฮฮา ได้สาระ นึกถึง ,ทีมงานไทยนันทนาการ (ทุย ทำ ทีม)

200.00 ฿

++ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ++

ต้องการ ,วิทยากร ,ทีมวิทยากร ,อบรมสัมมนา ,อบรมบุคลากร ,อบรมพนักงาน ,พัฒนาคน ,พัฒนาทีมงาน ,พัฒนาองค์กร ,อบรม ,สัมมนา ,OD ,กิจกรรม ,กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ,วอล์คแรลลี่ ,กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ,กีฬาฮาเฮ ,ลดความขัดแย้ง ,เชื่อมความสัมพันธ์ ,ท่องเที่ยวประจำปี ,ค่ายกิจกรรม ,นันทนาการ ,ฝึกอบรม ,ทีมบิ้วดิ้ง  ,งานเลี้ยง ,ปฐมนิเทศ ,ปัจฉิมนิเทศ ,Service mild ,สนุกสนานเฮฮา ได้สาระ นึกถึง ,ทีมงานไทยนันทนาการ (ทุย ทำ ทีม)

        ติดต่อสอบถามที่ อ.เทพ 0867227532 ,0972476414 ID Line : racha20, thainantanakan@hotmail.com ราคาตามงบประมาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thainantanakan.igetweb.com

                   “ กระตุ้นให้นึก ฝึกให้คิด สะกิดให้ปฏิบัติ ฝึกหัดจนชำนาญ จัดการอย่างเป็นระบบ ”

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการ ,วิทยากร ,ทีมวิทยากร ,อบรมสัมมนา ,อบรมบุคลากร ,อบรมพนักงาน ,พัฒนาคน ,พัฒนาทีมงาน ,พัฒนาองค์กร ,อบรม ,สัมมนา ,OD ,กิจกรรม ,กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ,วอล์คแรลลี่ ,กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ,กีฬาฮาเฮ ,ลดความขัดแย้ง ,เชื่อมความสัมพันธ์ ,ท่องเที่ยวประจำปี ,ค่ายกิจกรรม ,นันทนาการ ,ฝึกอบรม ,ทีมบิ้วดิ้ง  ,งานเลี้ยง ,ปฐมนิเทศ ,ปัจฉิมนิเทศ ,Service mild ,สนุกสนานเฮฮา ได้สาระ นึกถึง ,ทีมงานไทยนันทนาการ (ทุย ทำ ทีม)

        ติดต่อสอบถามที่ อ.เทพ 0867227532 ,0972476414 ID Line : racha20, thainantanakan@hotmail.com ราคาตามงบประมาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thainantanakan.igetweb.com

                   “ กระตุ้นให้นึก ฝึกให้คิด สะกิดให้ปฏิบัติ ฝึกหัดจนชำนาญ จัดการอย่างเป็นระบบ ”