สมัครฟรี – การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง

[ สมัครฟรี !!! รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน ]

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ สมัครฟรี !!! รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน ]

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง

รุ่นที่ 3
วันที่ 24 พ.ค. 2566

สถานที่อบรม : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ : https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/709-2023-03-21-09-18-11

ที่มา :
Facebook : สสปท – TOSH