สัมมนาฟรี “Logistics Scorecard เคล็ดลับลดต้นทุนโลจิสติกส์ SMEs ภาคการผลิต”

0.00 ฿

#สัมมนาฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ขอเชิญชวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา “Logistics Scorecard เคล็ดลับลดต้นทุนโลจิสติกส์ SMEs ภาคการผลิต”

✨ Highlight
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

วันจันทร์ 30 มกราคม 2566
เวลา 9.00-16.00

ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กทม.

????ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesfG9pNNQgjCtaU4s7wWtHv7BxB6e3ONWrd-DCcgiK-jXXTw/viewform