หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Public Speaking for Leadership

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Public Speaking for Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Public Speaking for Leadership

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

“พูดเป็น สำเร็จได้”
เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าและมั่นใจในการพูด

 

หลักการและเหตุผล       

คุณเคยพบปัญหานี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจเวลาพูด กลัวการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ประหม่า ไม่กล้าสบตาคนเวลาพูดในที่ประชุม เวลาประชุมไม่สามารถโน้มน้าวจูงใจได้ พูดไม่น่าเชื่อถือ เวลาพูดต่อหน้าชุมชน คิดไม่ออกสมองตื้อ ลืมเรื่องที่จะพูด

มาพัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน (Public Speaking) การพูดจูงใจ พูดสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นกำลังใจผู้ฟัง และสร้างความมั่นใจในตนเอง ที่จะทำให้ท่านก้าวสู่เส้นทางผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากฝึกฝนทักษะการพูด การสื่อสารที่ดี ให้เกิดแรงขับเคลื่อนผู้ฟังไปสู่เป้าหมายทิศทางเดียวกันได้ ในหลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิควิธีการพูด และการสื่อสารของผู้นำ หรือ ผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างาน และอยากได้ความสำเร็จในด้านการเจรจา รวมถึงเคล็ดลับการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ กุญแจความสำเร็จการพูดของผู้นำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจและยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง

 

Key Contents

♟ การพูดที่ดี เริ่มต้นจากทัศนคติที่ดี เพื่อเอาชนะความความกลัว

♟ ทำไมผู้นำถึงต้องสำเร็จในด้านการพูด และทำอย่างไรถึงรู้ว่า อะไรที่ควรพูดหรือไม่ควร พูดแบบไหนให้คนเชื่อถือ และไว้วางใจ

♟ หลักการ เทคนิคและทักษะการพูด 4 วิธีที่ทรงพลัง รวมถึงวิธีกำหนดโครงเรื่องสำหรับการพูด 

♟ กฎทองของการพูด 5 ประการ

♟ หลักการ 5 ขั้น เพื่อสร้างพลังพูดแบบจูงใจ

♟ ลักษณะทางกายภาพที่ช่วยให้การพูดสำเร็จ

♟ วิธีสร้างความกล้า กับความมั่นใจในระหว่างการพูด 

♟ เทคนิควอร์มเสียง และคลายความตื่นเต้น ลดอาการเกร็ง กลัว

♟ วิเคราะห์และเข้าใจกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

♟ การพูดบนเวที การพูดหน้ากล้อง พูดในที่ประชุม ต่างกันอย่างไร 

♟ การออกเสียงให้ชัด ก็มีความสำคัญกับการพูด

♟ การใช้ท่าทางประกอบการพูด เพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นมากขึ้น

♟ การสร้างภาพพจน์ด้วยคำพูด

♟ เทคนิคการพูดให้น่าสนใจน่าติดตาม รวมถึงเคล็ดลับกันตกม้าเวลานึกบทพูดไม่ออก

♟ เทคนิคสร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ พร้อมยกตัวอย่างการแต่งกายที่เหมาะสม และถูกกาลเทศะ 

♟ บทสรุป วิธีพูดให้สำเร็จ ที่ปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งเรื่องของการทำงาน และความสัมพันธ์

♟ วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – เล่าประสบการณ์ตรง โดยพิธีกรมืออาชีพ

 

Key Benefits

  1. สามารถพัฒนาทักษะการพูดการสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Speaking) สำหรับผู้นำ
  2. มีความมั่นใจในการพูด การสื่อสาร  การเจรจา การนำเสนอต่อผู้ฟังให้มีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/792/public-speaking-for-leadership/

 

วิทยากร

คุณเจก รัตนตั้งตระกูล

วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดในที่สาธารณะ
การสื่อสาร อาจารย์สอนการพูด

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา สื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนษย์ศาสตร์ วิชาเอก สื่อสารมวลชน วิชาโท จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 

  • พิธีกรรายการ “TNN ข่าวเช้า” และ “TNN ข่าวค่ำ“ ทาง TNN ช่อง 16
  • คอร์สสอน Online Edumall
  • พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ช่อง 3, 7 9 และ ITV

 

แขกรับเชิญพิเศษ

คุณอภิสรา เกิดชูชื่น 

  • วิทยากรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ
  • ผู้ประกาศข่าวไทยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  • ผู้ประกาศข่าว (ขั้นสูง) ของ กสทช.