หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Wow Creativity for Content Marketing
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

“สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!”

 

หลักการและเหตุผล       

       “Digital Marketing สำคัญยังไง” Digital Marketing คือ การทำการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด และสิ่งที่ควบคู่มากับการทำ Digital Marketing นั้นก็คือการสร้าง Content Marketing ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และกลับมาสร้างรายได้ให้กับเราต่อไป

          ดังนั้นหลักสูตร Wow Creativity for Content Marketing จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งดังกล่าวให้เรียนรู้และความเข้าใจถึงแนวโน้มทิศทางทางการตลาดรวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

 

Key Contents

♟Part 1: Content Marketing Brief

  •      การวิเคราะห์ 3C (Customer, Competitors, Company) เพื่อให้เข้าใจสภาพการแข่งขันและความต้องการของตลาด (Customer’s Paint Point & Insight) อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Objectives) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวาระและกลยุทธ์ในการสื่อสาร
  • What to say? (จะนำเสนออะไรให้ลูกค้าโดนใจและจดจำได้) : การค้นหาและระบุคุณค่าที่แตกต่างใน Winning Zone (จากการวิเคราะห์ 3C) เพื่อใช้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างโดนใจ และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน

♟Part 2: Creativity & Concept Design

  •       How to say? (จะนำเสนออย่างไรให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ)

                  –  เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือของ Digital Marketing ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเส้นทางของ Customer Journey

                  –  องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด Creative Content

                  –  ค้นหาและสร้างสรรค์ Big Idea เพื่อใช้เป็นแนวคิดหลักในการทำ Content Marketing

                  –  การนำ Storytelling มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับการทำ Content Marketing

                  –  เข้าใจการใช้ Brand Identity ในการสื่อสารผ่านการทำ Content Marketing อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้กลายเป็นภาพจำของ Brand ในใจของลูกค้า

                  –  กรณีศึกษา Creative Content ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางและไอเดียในการทำ Creative Content Marketing ได้ชัดเจนขึ้น

♟Part 3: Creative Content Marketing Workshop

  •       สร้างสรรค์ Creative Content ที่น่าสนใจ โดยวิทยากรจะให้คำแนะนำทั้งในมุมที่น่าสนใจและมุมที่ควรระวังหรืออาจต้องแก้ไข เพื่อนำไปต่อยอดในการทำ Content Marketing ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 

Key Benefits

  1. เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing
  2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ
  3. แนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจเพื่อสร้างยอดขายให้มากขึ้น

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/798/wow-creativity-for-content-marketing/

 

วิทยากร

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

– นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

– ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษด้านกลยุทธ์การตลาดผ่านคอนเทนต์, การเล่าเรื่อง, การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ และการสื่อสารการตลาด