หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการ

7,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Uplift Service Standard & Management
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
พุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

“เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเรา

ด้วยการยกระดับการบริการแบบเหนือชั้น”

หลักการและเหตุผล       

           ปัจจุบันนี้ทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งด้านสินค้าและการบริการ เราได้เข้าสู่ยุคที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งมอบสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ หลายองค์กรได้พยายามนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อต้องการเป็นผู้นำในตลาดการบริการ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น นำ AI มาช่วยทั้งในส่วนงานบริการและระบบงานต่าง ๆ คาดหวังว่าจะสามารถก้าวนำคู่แข่งและสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ

           จะดีไหมหากเรามาค้นหาความต้องการของลูกค้า และ คุณค่าที่องค์กรมีเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า ผ่านการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการที่เหนือคู่แข่ง

           หลักสูตรนี้จะทำให้ท่าน เห็นความสำคัญของกระบวนการให้บริการ เสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติในงานบริการที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และออกแบบกระบวนการบริการ แผนบริการ สร้างมาตรฐานในการบริการที่สะท้อนจากพฤติกรรมภายในของลูกค้า เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและซื้อซ้ำที่เหนือคู่แข่ง

Key Contents

♟ Module 1 : Introduction to Service Excellence

 • การทำความเข้าใจความสำคัญของ Service Excellence
 • ประโยชน์ของการสร้าง Service Excellence ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า และความสำเร็จของธุรกิจ
 • การวางพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรม สำหรับการบริการที่มีลูกค้าเป็น  ศูนย์กลาง

♟ Module 2: Identifying Customer Needs and Expectations

 • วิเคราะห์ว่าลูกค้าเราคือใคร
 • วิเคราะห์ Feedback ของลูกค้า และแยกให้ออกระหว่าง Customer Needs และ Customer Expectation
 • สร้าง Customer Personas และ แยกความแตกต่างของลูกค้าแต่ละประเภท (Customer Segmentation)

♟  Module 3: Defining Service Objectives and Metrics

 • การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริการให้ชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
 • การกำหนด KPIs เพื่อวัดประสิทธิผลของการบริการ
 • การวิเคราะห์การบริการเปรียบเทียบ จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ

♟  Module 4: Designing Service Standards and Processes Service Excellence

 • การสร้าง Service Standard เพื่อสะท้อนกับความต้องการของลูกค้า และ คุณค่าที่องค์กรมี โดยการหา Pain point บนเครื่องมือ Customer Journey Mapping
 • ออกแบบกระบวนการ รายละเอียดและแผนการบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ออกแบบกระบวนการบริการให้เข้าถึงผู้รับบริการ “ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน”
 • Omotenashi หลักการสร้างงานบริการแบบญี่ปุ่น

♟  Module 5 : Handling Difficult Situations and Complaints

 • วิธีการบริหารและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนอุปสรรคของประสบการณ์เชิงลบเป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์เชิงบวก
 • Empathy Listening is Key Success Factor
 • การสื่อสารตรงใจ ลดความเข้าใจผิดและร้องเรียน

 

Key Benefits

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของกระบวนการให้บริการ
 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติในงานบริการที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสร้างมาตรฐานในการบริการจากพฤติกรรมลูกค้า
 4. เพื่อให้เข้าใจในการสร้างงานบริการโดยนำเสนอในเชิงจุดร่วมกันระหว่างองค์กรผู้ให้บริการและลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและซื้อซ้ำ
 5. เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่เหนือคู่แข่งสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/814/uplift-service-standard-amp-management/

 

วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

 • Managing Director, Growth Trading and Solution Co.,ltd.
 • Manager, Goal Partner Worldwide Network, Malaysia

ประสบการณ์การทำงาน

 • Customer Consultant บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Product Partner บริษัท เอสซีจี เอ็กซพี่เรียนซ์ จำกัด