หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

” นำเสนอผ่าน PPT อย่างไรให้โดนใจลูกค้า PPT  นำเสนอผู้บริหาร หรือประชุมแบบมืออาชีพ “

 

หลักการและเหตุผล       

หลายครั้งที่การเรียนรู้เทคนิคการทำ Slide มากมาย หรือการกด Save Content ความรู้ / Tips ต่าง ๆ จนเต็มเปี่ยม แต่พอถึงเวลาลงมือทำจริง กลับไม่ได้นำมาใช้ นั่นเป็นเพราะทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ต้องอาศัยการประยุกต์ผ่านการลงมือทำจริง

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้น องค์ประกอบความรู้สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถนำเนื้อหาทั้งหมด ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของการทำงานและจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารออกแบบและจัดทำ Presentation ที่ใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร การนำเสนอผ่านที่ประชุม รวมถึงการนำเสนองานที่เป็นโครงการได้อย่างมืออาชีพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

Key Contents

♟ เทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนองานที่เหมาะสมกับงาน

♟ หลัก 3 ประการ ของการออกแบบ Slide

  • วิเคราะห์ภาพรวม
  • จัดลำดับเรื่อง
  • บริหารเวลา

♟ แนวคิดการออกแบบ Slide ด้วยหลัก 3Y

  • Your Audience
  • Your Style
  • Your Mistake

♟ Virtual Sildetelling : เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ ให้ภาพเล่าเรื่อง!

♟ “พลังแห่งสี” อิทธิพลสำคัญของการออกแบบ Slide

♟ เรียนรู้เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล

  • การประยุกต์ใช้ Rule of Third & Golden Ratio & Z view เบื้องต้น

♟ ความสำคัญของ Corporate Identity กับงานออกแบบนำเสนอขององค์กร

♟ รวมเทคนิค Tips & Tricks ของการออกแบบ Slide ได้รวดเร็วขึ้น

     

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเสนองานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสำคัญต่าง ๆ ทั้งเทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับงาน เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล รวมถึง Tips & Tricks ของการออกแบบ Slide ได้รวดเร็วขึ้น

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/790/การใช้-powerpoint-ในเชิงธุรกิจ/

 

วิทยากร

คุณปรวี หะรีเมา

Research Manager ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน 

Assistant Manager เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายส่งออก-นำเข้าต่างประเทศ

บริษัท ACTION CREATIVE TEAM (A.C.T) จำกัด