หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : อัปแบรนด์ให้ปัง! ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Communication on Digital Marketing
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : อัปแบรนด์ให้ปัง! ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


” จบทุกเรื่องกลยุทธ์แบรนด์ กับการตลาดดิจิทัล “


หลักการและเหตุผล

          ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล (Customer Behavior Insight & Next Normal Life) ทำให้ผู้บริโภคด้านสื่อดิจิทัลสูงขึ้นเป็นทวีคูณ จากผลการวิจัยในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภคจำนวนมาก ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเลือกซื้อและทดลองสินค้าช่องทาง Offline เปลี่ยนมาเป็นช่องทาง Online เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกจึงต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันท่วงที โดยต้องเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อดิจิทัลแต่ละแพลตฟอร์ม และเร่งปรับวิธีการสื่อสารแบรนด์ ในสื่อใหม่ (New Media) ผ่านการสร้างการพบเห็น (Awareness) กระตุ้นการพิจารณา (Consideration) และกระตุกให้ตัดสินใจใช้สินค้าและบริการ (Conversion) ในทุกเส้นทางการบริโภคของลูกค้า (Customer Journey)
          หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับบริษัท/แบรนด์ ที่ต้องการให้สินค้าและบริการของตนเอง ทันและนำกระแสของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา หรือ ต้องการสร้างโอกาส เพิ่มยอดขาย เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ รวมถึง รักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ให้ยังจดจำแบรนด์ได้ดีอย่างยั่งยืน

Key Contents

♟ Module 1: Preparing for the next trend, The New Media for Branding Excellence

 • What’s New Media? อะไรคือ New Media?
 • การเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ (New Era of Digital Media) ของการทำกลยุทธ์ทางการตลาดบนช่องทางดิจิทัล
 • การมาของ New Media ส่งผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้
 • หลักการทำงานของ New Media พื้นฐาน (อัลกอริทึ่ม ของ New Media)

 

♟ Module 2: How could brands leverage the New Media to connect with customers

 • ทำไมแบรนด์ถึงต้องอยู่ในกระแส New Media
 • สิ่งที่แบรนด์ทำได้ ควรทำ และต้องทำ เพื่อให้ไม่พลาดและอยู่ในกระแสของสื่อใหม่
 • การใช้ New Media เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางการตลาด อาทิ การสร้างการรับรู้ การเพิ่มโอกาสการขาย เป็นต้น
 • หลักการทำ Content ให้คนใน New Media ประทับใจในแบรนด์คุณ
 • เรียนรู้ “การตลาดพันธมิตร (Affiliate Marketing)” กลยุทธ์การตลาดบนสื่อใหม่ ที่ทุกธุรกิจควรรู้
 • ช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แบรนด์คุณผ่านทาง New Media
 • วิธีการดูคู่แข่งทางธุรกิจของแบรนด์คุณใน New Media
 • ทำความรู้จัก Personal Branding ผ่าน New Media และ กลยุทธ์ How to Personal Branding พร้อม mindset สำคัญ

 

♟ Module 3: Inspired Success Case Study

 • ศึกษากลยุทธ์จากเคสแบรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Key Benefits

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจเรื่องสื่อใหม่ (New Media) ในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเครื่องมือกระแส รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล (Strategy & Trend Tools) ที่น่าสนใจ และเหมาะกับการทำการตลาดยุคนี้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถประยุกต์ใช้สื่อใหม่ (New Media) ให้เข้ากับแบรนด์ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หรือ เป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/819/brand-communication-on-digital-marketing/

วิทยากร
อ.ไวยกรณ์ แก้วศรี (ครูไว)
CEO YES Creative Solution Co.,Ltd.
วิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน
– อาจารย์พิเศษด้านการสร้างแบรนด์ การสื่อสารทางการตลาด