หลักสูตรอัญมณีศาสตร์(เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 7

5,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2566

• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ, ผู้สนใจทั่วไป
• ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้
• สะดวกสบายด้วยการเรียนแบบระบบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ค กลุ่มปิด
• ระยะเวลาการอบรม ทั้งหมด 20 ชม.

โดยจะโพสต์คลิปบทเรียนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (สามารถดูซ้ำด้วยตนเองได้)
ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาในการชมหลักสูตร 3 เดือน นับจากการลงทะเบียนเรียน)

หมายเหตุ: ฝึกปฏิบัติ 2 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์เวลา 9.00 – 16.00 น.

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็น Top 3 มาตลอด
ด้วยบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างยั่งยืน สถาบันจึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้อัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ผู้ที่กำลังวางแผนเข้าสู่
ธุรกิจฯ และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงนิสิตนักศึกษา จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ให้ทุกท่านได้รับความรู้ที่ถูกต้องและ
ชัดเจน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำหลักการดูอัญมณีเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการซื้อ-ขายอัญมณีได้
ต่อไป หลักสูตรอัญมณีศาสตร์(เบื้องต้น) GIT Essential GJBD นี้ สถาบันได้ประยุกต์จากหลักสูตร GJBD (Gem
and Jewelry Business Diploma) อันเป็นหลักสูตรดั้งเดิมของสถาบันที่รวบเอาศาสตร์ทุกอย่างตั้งแต่การดูเพชรพลอย ไปจนถึงการทำธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนค่อนข้างนาน
ดังนั้นจึงได้แบ่งเป็นหลักสูตรย่อยเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการจำแนกเพชร-พลอยอย่างเข้มข้นและ
กระชับ อีกทั้งเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้มากขึ้นในยุค New Normal ด้วยหลักสูตร GIT Essential GJBD ที่เป็น
หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ออนไลน์

ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม: ท่านละ 5,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ใบประกาศนียบัตร: Essential Gem and Jewelry Business Diploma

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.git.or.th/thai/trn_center/courses/2022/GJBD_Online.pdf