หลักสูตร ปรับปรุงไฟล์สินทรัพย์สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศพด.) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LASS) และการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา

4,500.00 ฿

โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร ปรับปรุงไฟล์สินทรัพย์สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศพด.) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LASS) และการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา

ไฟล์สินทรัพย์พร้อมที่จะโอนมาเข้าสู่ระบบ New e-LASS ด้วยการคัดลอกข้อมูลในคราวเดียว และสามารถเชื่อมโยงการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ของ สินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา ที่ต้องแสดงในสิ้นปี 2567 เพียงแต่นำข้อมูลมาครบก็พร้อมรายงาน ได้เลย

สมัครในระบบได้เลยนะคะ

รุ่นที่ 2
วันที่ 15 – 17 มีนาคม 67
จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 3
วันที่ 22 – 24 มีนาคม 67
จ.ระยอง

รุ่นที่ 4
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 67
กรุงเทพ

รุ่นที่ 5
วันที่ 3 – 5 เมษายน 67
จ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 6
วันที่ 19 – 21 เมษายน 67
จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 7
วันที่ 26 – 28 เมษายน 67
จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร‼️
http://www.aobrom.ssru.ac.th/upload/307/638434397098913563.pdf

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=364krkxu
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ

ช่องทางการสมัคร
โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา
สมัครออนไลน์ : http://www.aobrom.ssru.ac.th/
เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336