หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อ INFOGRAPHIC ที่มีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 2)

4,000.00 ฿

On Site : 4,000 บาท
Online : 2,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อ INFOGRAPHIC ที่มีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

*ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2566*

*การอบรมแบบออนไลน์ จะถูกดำเนินการโดยโปรแกรม Zoom Meeting*

อัตราค่าลงทะเบียน
On Site : 4,000 บาท
Online : 2,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณา ติดต่อฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ : 053-942874-5
อีเมล : uniserv.training@gmail.com

รายละเอียดหลักสูตร
https://www.uniserv.cmu.ac.th/download/65001TOR66-INFOGRAPHICVER2.pdf

การรับสมัคร
– สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์/
โทรสาร หมายเลข 053-942874-5 หรือ
E-mail : uniserv.training@gmail.com