รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ฝีกอบรม ฟรี!
มีเครื่องมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

จำนวน 7 หลักสูตร

  • การประกอบขนมอบ
  • ช่างแต่งผมสตรี
  • การตัดเย็บเสื้อผ้า
  • ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร
  • การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
  • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ฝีกอบรม ฟรี!
มีเครื่องมือ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ :
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
เลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 0 4552 3505-6 ต่อ 113 หรือ
โทร. 081 294 2945
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย

ที่มา : Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ