อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

0.00 ฿

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

 • การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการในยุค Digital
  อบรมวันที่ : 12 มกราคม 2566
  รับสมัคร : 26 ธันวา 2565 – 11 มกราคม 2566
 • เทคนิคการสื่อสาร และพัฒนาองค์กรให้มีความสุข
  อบรมวันที่ : 18 มกราคม 2566
  รับสมัคร : 3 – 7 มกราคม 2566
 • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  อบรมวันที่ : 9 กุมภา 2566
  รับสมัคร : 23 มกรา – 8 กุมภา 2566
 • การจัดการเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ
  อบรมวันที่ : 17 กุมภา 2566
  รับสมัคร : 30 มกรา – 16 กุมภา 2566
 • พระราชบัญญัติคุ้มครอบแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับสถานการณ์ปัจจุบัน
  อบรมวันที่ : 23 กุมภา 2566
  รับสมัคร : 6 – 22 กุมภา 2566
 • เทคนิคการรับมือกับคนทำงานในรูปแบบต่างๆ (อ่านคนอ่านใจ)
  อบรมวันที่ : 9 มีนาคม 2566
  รับสมัคร : 20 กุมภา – 8 มีนาคม 2566
 • การรักษาสมดุลในชีวิตการทำงาน (Work Life Balance)
  อบรมวันที่ : 16 มีนาคม 2566
  รับสมัคร : 27 กุมภา – 15 มีนาคม 2566

จัดโดย
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
โทร. 0 2660 2103 – 4

คู่มือสมัครอบรม :
https://kanchanaburi.labour.go.th/attachments/article/คู่มือสมัครอบรม.pdf