อบรมออนไลน์ ฟรี (Zoom) หลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะด้าน ICT

อบรมออนไลน์ ฟรี (Zoom)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญอบรมออนไลน์ ฟรี ได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะด้าน ICT สาขาการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยนครราชสีมากับสพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 15.00 น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ