เชิญร่วมงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่น 23

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 23

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup
กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างครบวงจร และยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน

จำนวนเปิดรับ : 50 ท่าน

วันที่รับสมัคร : 24 มิ.ย. 2567 – 30 มิ.ย. 2567

วันที่จัดกิจกรรม : 8 ก.ค. 2567 – 23 ก.ค. 2567

ข้อมูลสถานที่จัดงาน : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) กรุงเทพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://event.moc.go.th/th/event/detail/4395