กิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น”

ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น”

วันที่ : 1 มีนาคม 2566 – 1 มีนาคม 2566

จำนวนเปิดรับ : 300 ท่าน

Onsite : 150 ท่าน

Online : 150 ท่าน (Zoom)

อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม : เป็นการจัดกิจกรรมเสวนาในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นโยบายการค้าเศรษฐกิจของจีนและเมืองเซินเจิ้น โอกาสความร่วมมือในการทำการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น จากวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งออก/นำเข้าสินค้า และบริการในตลาดจีนโดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้นของมณฑลกวางตุ้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

เบอร์โทรติดต่อ :คุณวริษา 091 734 4125