การจัดทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ได้ผลจริง

5,090.00 ฿

จะเขียนสัญญาจ้างอย่างไร จึงจะเข้าใจง่าย..ใช้ได้ดี..ไม่แพ้คดีภายหลัง ต้องเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาการอบรม
• ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม ?
• จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี
• หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง
• หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
พร้อมแจกตัวอย่างสัญญาจ้าง ที่นำไปใช้ได้ทันที!!
บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทชั้นนำ
ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
วันที่อบรม: 27 มกราคม 2567
เวลา 09.00-16.oo น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 5,090 บาท/ท่าน
!!! รับส่วนลดทันที 500 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
เมื่อสมัครมาเป็นคู่และชำระเงินภายใน 27 ธ.ค. 66 นี้
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE