หลักสูตร ฟีดแบคอย่างไรให้ได้ใจทีมงาน

4,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลายปีคือช่วงเวลาที่หัวหน้าหลายคนรู้สึกลำบากใจเมื่อต้องประเมินงานลูกน้องหรือทีมงาน บางคนกังวลว่าลูกน้องอาจเสียใจ น้อยใจ ขณะเดียวกันลูกน้องหลายคนก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อถึงเวลาประเมิน

สาเหตุหลักๆ นั้นมาจากวัฒนธรรมไทยที่เน้นการประนีประนอม ไม่คุ้นเคยกับการให้และรับฟีดแบค ทำให้หัวหน้างานส่วนใหญ่ฟีดแบคไม่ตรงประเด็น ไม่ชัดเจน หรือให้ฟีดแบคแบบมีอคติ ซึ่งฟีดแบคลักษณะนี้ยากต่อการนำไปปรับปรุงแก้ไข ในขณะที่ลูกน้องที่ได้รับฟีดแบคก็อาจจะไม่กล้าซักถามรายละเอียด หรือซักถามแต่หัวหน้ากลับตอบได้ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหัวหน้า ก่อเกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน และหลายๆ กรณีที่ก็นำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่พอใจจนลาออกจากงาน

การให้ฟีดแบคเป็นส่วนผสมของหลักการและวาทศิลป์ในการสื่อสาร ต้องตรงประเด็นแต่ไม่บาดหู ต้องรับฟังคำอธิบายในเดียวกันก็ต้องชี้ให้เห็นข้อบกพร่องและให้คำแนะนำ เรียกได้ว่าอาศัยทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” หลักสูตรนี้จึงออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค การพูด การฟัง และการถาม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะนำสู่ผลลัพธ์ที่ดีอีกขั้น คือการให้ฟีดแบคอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนบทสนทนาหรือพูดคุยในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อลูกน้องได้รับฟังแล้วอยากนำไปปรับปรุง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • ปัญหาและกับดักของการฟีดแบคที่พบบ่อย
  • การให้ฟีดแบคที่ดีเป็นอย่างไร
  • ฟีดแบคอย่างไรไม่บาดใจคนฟัง
  • ฟีดแบคอย่างไรให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
  • ขั้นตอนและกระบวนการให้ฟีดแบคที่เป็นธรรมชาติ
  • เทคนิคการให้ฟีดแบคที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวก
  • ฝึกฝนการให้ฟีดแบคในสถานการณ์จริงที่พบในการทำงาน

 หลักสูตนี้เหมาะกับ

  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ไม่ถนัดการให้ฟีดแบคลูกน้อง
  • ลูกน้องที่ต้องการฟีดแบคที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
  • HR ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการสอนงานและการให้ฟีดแบคโดยหัวหน้างาน
บรรยายโดย: อาจารย์ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่อบรม: 24 พฤศจิกายน 2566
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 4,900 บาท/ท่าน
!!! รับส่วนลดทันที 500 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
เมื่อสมัครมาเป็นคู่และชำระเงินภายใน 10 พ.ย. 66 นี้
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE