การออกแบบและบริหารจัดการข้อมูลในการทำงาน

5,090.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาการอบรม

าพรวมแนวทางการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลในการทำงาน

 • Data Management & Data Driven คืออะไร สำคัญอย่างไร
 • ภาพรวมแนวทาง กระบวนการทำงานด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปูพื้นฐาน แนวคิด การทำงานกับฐานข้อมูล ควรต้องพัฒนา ความรู้ ทักษะอะไรบ้าง
 • เข้าใจภาพรวม วิธีการทำงานของฐานข้อมูล

ความเข้าใจในการออกแบบ โครงสร้าง(ฐาน)ข้อมูลในการทำงาน

 • การกำหนดโจทย์การทำข้อมูล การออกแบบและการสรุปผลข้อมูล ให้ตอบโจทย์การทำงาน
 • แปลงเป้าหมายการทำงาน เป็นเป้าหมายด้านข้อมูล
 • วิธีคิด วิเคราะห์งาน เพื่ออกแบบโครงสร้าง ข้อมูล ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
 • พื้นฐานสำคัญของการออกแบบ ฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูล
 • การออกแบบ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการทำงานต่าง ๆ
 • การออกแบบรายงาน, การนำเสนอจากข้อมูล ให้ตอบโจทย์ ตรงประเด็นที่ผู้บริหารต้องการ

ตัวอย่าง การออกแบบและบริการจัดการข้อมูลในงานต่าง ๆ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร เพื่อออกแบบการบริหารข้อมูลหน่วยงานให้ตอบโจทย์บริษัท
 • การวิเคราะห์ เลือกใช้ ดึงข้อมูล จากระบบขององค์กร มาใช้งานให้ ตอบโจทย์ ตรงประเด็น และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตัวอย่างการออกแบบข้อมูลการทำงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ
 • แนวทางการพัฒนา ข้อมูลการทำงาน สู่ Web Application

การบริหารโครงการ ในการจ้าง Our Source ทำระบบ Information Systems ต่าง ๆ

 • กระบวนการขั้นตอน ในการบริหารโครงการ ระบบ Information Systems ในงานต่าง ๆ
 • พื้นฐาน ความเข้าใจ ER Diagrams เครื่องมือสื่อสาร ระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ออกแบบระบบ และ Programmer
 • การออกแบบ วิธีการการติดตามผลความก้าวหน้าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบ ทดสอบระบบ และตรวจรับงานโครงการ ระบบ Information Systems
บรรยายโดย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารพัฒนาองค์กร ผู้ออกแบบ พัฒนาและวางระบบ HRIS เชิงบริหารในองค์กร
วันที่อบรม: 26 มกราคม 2567
เวลา 09.00-16.oo น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 5,090 บาท/ท่าน
!!! รับส่วนลดทันที 500 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
เมื่อสมัครมาเป็นคู่และชำระเงินภายใน 27 ธ.ค. 66 นี้
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE