กลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้าด้วยเครื่องมือบริหารคน

4,890.00 ฿

ความสำเร็จของทุกองค์กรเกิดจากการทำงานของหลาย ๆ ทีมภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างานแต่ละส่วน ประสิทธิภาพของหัวหน้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในการพาทีมให้ไปถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรทราบดี และหลายครั้งที่ทีมทำงานไม่สำเร็จเพราะต้นตอนั้นมาจากหัวหน้างานที่มีความชำนาญในเนื้องานแต่ขาดทักษะการบริหารทีม ถนัดทำงานเพียงลำพัง ไม่สามารถมอบหมายงานหรือสร้างทีมงานให้มีความสามารถและศักยภาพทัดเทียมกันได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อการฝึกอบรม
1. Introduction บทบาทและความสำคัญของหัวหน้างาน
2. เทคนิค S-M-R-T
• S: simplify ทำให้เข้าใจง่าย
• M: measurement เกณฑ์วัดได้จริง เป็นรูปธรรม
• A: action ลงมือทำ
• R: result สร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน
• T: team รับผิดชอบเป็นทีม
3. การบริหารทีมผ่าน HR Tools
• คัดเลือกและดูแลรักษาทีมงาน
• มอบหมายและประเมินผลงาน
• สอนและพัฒนาทีมงาน
• การให้ Feedback การทำงาน
4. ประยุกต์เทคนิค S-M-A-R-T กับการบริหารทีมงาน
บรรยายโดย: อาจารย์ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่อบรม: 24 มกราคม 2567
เวลา: 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 4,890 บาท/ท่าน
!!! รับส่วนลดทันที 500 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
เมื่อสมัครมาเป็นคู่และชำระเงินภายใน 27 ธ.ค. 66 นี้
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE