Course: การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่แพ้คดี

5,000.00 ฿

เงินเดือน..สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้างไปนั้น จะทำให้คุณต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นล้านในเร็วๆนี้

เงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง….

ค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง

ต้องนำไปคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าวันหยุด ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและเนื้อหา

 • ตัวอย่าง “เงิน” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง?
 • ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน นายจ้างไม่รู้ตัว?
 • ตัวอย่างการคำนวณจ่าย…คำนวนฟ้อง ทำอย่างไร?
 • ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้าง ดูตรงไหน?
 • จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง
 • ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้แพ้คดี เขียนอย่างไร?
 • 10 อันดับแรกของค่าจ้างและสวัสดิการที่พนักงานพอใจ
 • “เงิน…สวัสดิการ ” 80 ค่า ทีมีการจ่ายในปัจจุบันมีค่าอะไรบ้าง?

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิธีการฝึกอบรมและพัฒนา

 • บรรยายให้ความรู้ และยกตัวอย่างประกอบ 80 %
 • ถาม-ตอบ 20%
บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทชั้นนำ
ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
วันที่อบรม: 18 พฤศจิกายน 2566
สถานที่อบรม: โรงแรม เอส31 สุขุมวิท
อัตราค่าอบรม: 5,000 บาท/ท่าน
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE