กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ – ล้อมวงสนทนากับหมอประเวศครั้งที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

ล้อมวงสนทนากับหมอประเวศครั้งที่ 5

สองหมอชวนคุย
ผ่านประสบการณ์ของอาจารย์หมอประเวศ วะสี และหมอบัญชา พงษ์พานิช

ชวนคุย 12 เรื่อง 12เดือน ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตลอดปี 66 ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

#ล้อมวงสนทนากับหมอประเวศครั้งที่5
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.00 -14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมในพื้นที่ได้ที่ https://bit.ly/3HNXDft

ใครไม่สะดวกมาร่วมติดตามฟังได้ทาง facebook live กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ